2019 rokiem Stanisława Moniuszko

2019 rokiem Stanisława Moniuszki
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.
Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków.
Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Nadawanie utworom lokalnego kolorytu poprzez odwoływanie się w nich do tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularność zakładanych ówcześnie tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości tworzących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych i z tekstem w języku ojczystym.
Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie składa hołd dla tak wybitnej postaci, cieszymy się z ustanowienia roku moniuszkowskiego, jako Polacy potrzebujemy inspiracji ze sfery szeroko pojętego piękna. Nie na darmo powiada się, że muzyka łagodzi obyczaje.
Stanisław Moniuszko propagował idee jednania się, bratania ze sobą różnych warstw i kultur. Wyraźnie zafascynowany był ideą wspólnoty, w której jest miejsce dla różnorodności. Wspólnoty opartej na wartościach z których naczelną rolę odgrywają miłość i piękno.

„Moniuszko menu”:
Pieczeń z dzika po włościańsku kasza jęczmienna, buraczki zasmażane      150/150/150g                  42 ,-
Kaczka z jabłkami, kluski ziemniaczane, kapusta zasmażana ze śliwką       300/120/120g                  42,-